Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PSYCHOLOGIA BIZNESU ARTYKUŁY

Zastosowanie psychologii w polityce cenowej

21 maja 2022
Zastosowanie psychologii w polityce cenowej

Określanie strategii cenowych (pricing) jest odpowiedzialnym i skomplikowanym zadaniem. Każda firma jest nastawiona na zysk, jednak tylko niektóre z nich stosują strategię niskich cen (np. wielkopowierzchniowe sieci handlowe). 

Mimo że wiele organizacji ze względu na innowacyjność (Apple Inc.) lub bezpieczeństwo (Volvo) plasuje swoje produkty na wyższej półce cenowej, to zatrudnieni w nich pracownicy działu zakupów i tak wywierają presję na dostawców, dążąc do obniżenia kosztów produkcji. Jednak dostawcy mają często kłopoty z wyceną oferty. W przypadku produktów konsumpcyjnych i przemysłowych jest to łatwiejsze, ale na rynku usług, szczególnie specjalistycznych (np. konsulting), wysokość ceny jest funkcją pozycji na rynku, aktualnego trendu i/lub sytuacji społeczno-ekonomicznej. Dlatego chcąc zmaksymalizować zysk, przy jednoczesnym utrzymaniu satysfakcji konsumentów, należy działać dwukierunkowo: prowadzić badania cenowe oraz ułatwiać akceptację ceny, umiejętnie zarządzając procesami percepcji i podejmowania decyzji nabywców.