Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 15.04.2024

Przejdź do księgarni

PSYCHOLOGIA BIZNESU ARTYKUŁY

Definicja zachowań "poza rolą" i ich cechy osiowe

21 maja 2022
Definicja zachowań "poza rolą" i ich cechy osiowe

Początek zainteresowania zachowaniami obywatelskimi w organizacji jest związany z dwoma ideami, jakie pojawiły się w naukach o zarządzaniu mniej więcej w połowie ubiegłego wieku. 

Pierwszą z nich rozpropagował Barnard Chester – amerykański teoretyk zarządzania oraz wieloletni prezes amerykańskiego przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego The Bell Telephone Company. Zgodnie z nią w toku ewolucji wykształciła się u człowieka potrzeba współdziałania z innymi ludźmi. „Naturalnie” wchodzi on w liczne interakcje z innymi, tworzy nieformalnie zorganizowane grupy, aby osiągnąć cele, których nie mógłby osiągnąć w pojedynkę. Chester podkreślał ogromną rolę nieformalnych relacji międzypracowniczych i korzyści, jakie mogą one przynieść, zarówno organizacji jako całości, jak i pojedynczym pracownikom.