Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
PSYCHOLOGIA BIZNESU ARTYKUŁY

Relacja konsument – marka

21 maja 2022
Relacja konsument – marka

Marki nie tylko są ważnym czynnikiem wpływającym na podejmowanie decyzji konsumenckich, lecz także odgrywają istotną rolę w psychospołecznym funkcjonowaniu człowieka. Kupowanie jest czynnością, która w wielu przypadkach przypomina rytuał, a tylko niektóre nabywane dobra służą zaspokojeniu potrzeb podstawowych, a więc przeżyciu. 

Dzięki zróżnicowanej ofercie konsument nieustannie staje w obliczu dylematu decyzyjnego, a wybierając jedną z opcji, wyraża samego siebie. W takim postępowaniu przejawia się specyficzna relacja, jaka wiąże nabywcę z daną marką, a analiza jej znaczenia nasuwa pytanie: Czy to, co człowiek posiada, determinuje to, kim jest? Poniżej zaprezentowano teoretyczne podłoże relacji konsument – marka, wyjaśniono konstrukty ją opisujące oraz pokazano, jak te relacje wiążą się z samooceną konsumenta.