Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PSYCHOLOGIA BIZNESU

Psychologiczne aspekty oddziaływania marki

21 maja 2022
Psychologiczne aspekty oddziaływania marki

Pojęcie marki, które niegdyś było zarezerwowane tylko dla produktów i usług, stopniowo zostało rozszerzone na przedsiębiorstwa, osoby, partie polityczne i polityków, miasta i państwa. Dzisiaj trudno jest nam wyobrazić sobie świat bez marek. 

Definicje marki 

Marka produktu jest pojęciem wieloznacznym i w zależności od kontekstu użycia ma nieco inne znaczenie. Pierre Berthon i współpracownicy (2011), analizując literaturę dotyczącą marki produktu z ostatnich 50 lat, stworzyli model trzech perspektyw lub „światów marki” (brand worlds), integrując w nim wszystkie kierunki analiz nad problematyką marek.