Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PSYCHOLOGIA BIZNESU ARTYKUŁY

Zachowania konsumenckie z perspektywy psychologii

21 maja 2022
Zachowania konsumenckie z perspektywy psychologii

Psychologia jako nauka wnosi istotny wkład w zrozumienie konsumenta. Problematyka poruszana w ramach psychologii zachowań konsumenckich jest szeroka (zob. Falkowski, Tyszka, 2006; Stasiuk, Maison, 2014) i zbieżna z tematyką podejmowaną w psychologii w marketingu.

Psychologia konsumenta, nazywana również psychologią zachowań konsumenckich, jest 23 sekcją zarejestrowaną od 1960 r. w Amerykańskim Towarzystwie Psychologicznym. Jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, która bazuje na teoriach i metodach badawczych rozwijanych w psychologii (m.in. psychologii poznawczej, społecznej), naukach o zarządzaniu i jakości (m.in. marketingu), ekonomii, socjologii czy antropologii.