Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PSYCHOLOGIA BIZNESU ARTYKUŁY

Globalne trendy w zmianie charakteru pracy

21 maja 2022
Globalne trendy w zmianie charakteru pracy

Zdaniem wielu badaczy zmiana jest wszechobecna we współczesnym świecie. Ze zmianą spotykamy się nie tylko w miejscu pracy, lecz także w życiu prywatnym. Zmieniają się technologie, otaczające nas przedmioty powszechnego użytku, zachowania społeczne i wzorce zachowań w życiu prywatnym.

Wiele danych wskazuje, że w ostatnich trzech dekadach znacznie zmienia się życie zawodowe człowieka (Näswall, Hellgren i Sverke, 2008). Zmiany te wynikają z trzech powodów: 

  • po pierwsze, z wprowadzania zmian technologicznych do wykonywanej pracy, czego efektem jest zmniejszenie zapotrzebowania na pracę manualną, 
  • po drugie – ciągłego udoskonalania technologii informatycznych, co nie tylko ułatwia komunikację między pracownikami, lecz także powoduje, że są oni dostępni niezależnie od swojego fizycznego położenia,
  • po trzecie – z globalizacji rynku zatrudnienia, skutkiem czego komunikowanie i współdziałanie pracowników z różnych części świata staje się powszechną cechą wielu współczesnych organizacji.