Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
PSYCHOLOGIA BIZNESU

Zastosowanie psychologii w akcjach promocyjnych i reklamie

5 lutego 2024
Zastosowanie psychologii w akcjach promocyjnych i reklamie

Działania promocyjne są instrumentami komunikacji marketingowej firmy służącej dialogowi z kooperantami i klientami. 

Może ona stosować: 

  1. strategię popychania (push strategy) – „pchanie” produktów przez kanały dystrybucji, skierowanie promocji do pośredników i detalistów, aby zamawiali i sprzedawali produkty, oraz 
  2. strategię przyciągania (pull strategy) – promocja skierowana wprost do konsumentów (wzmaga i/lub kształtuje ich potrzeby), co dodatkowo również motywuje dystrybutorów do zamawiania produktu (Garbarski, Rutkowski i Wrzosek, 2000). 

Niezależnie od przyjętej strategii proces tworzenia przekazów promocyjnych ma charakter etapowy. Jednym z podejść porządkujących tę ścieżkę jest model 6M (6M’s Model; Lal, Quelch i Rangan, 2005): 1M – cele (Mission), 2M – adresaci (Market), 3M – budżet (Money), 4M – treść (Message), 5M – środki przekazu (Media) i 6M – badanie skuteczności (Measurement).