Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.07.2024
PSYCHOTERAPIA

Zapobieganie i redukowanie agresji u dzieci

19 czerwca 2022
Rozwód - sytuacja kryzysowa w rodzinie

Zapobieganie i redukowanie agresji to z wielu powodów duże wyzwanie. Przede wszystkim trudno walczyć z tym, co uważa się za naturalne i powszechne. Ponadto, gdy pojawia się agresja u dzieci, reakcje dorosłych często skierowane są na symptomy, a nie na przyczyny zaburzonego zachowania.

Stąd, choć latami poszukuje się skutecznych sposobów, wciąż jest jeszcze dużo do zrobienia. Problem jest na tyle złożony, że trzeba go rozpatrywać w wielu płaszczyznach: z perspektywy procesu rozwoju dzieci; nieprawidłowych relacji między rodzeństwem; ze względu na indywidualne właściwości dzieci i młodzieży, które wiążą się ze skłonnością do przejawiania niepożądanych zachowań, czy wreszcie ze względu na niewłaściwe style wychowawcze w rodzinie, oparte głównie na surowej dyscyplinie i karaniu.