Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PSYCHOTERAPIA

Małżeństwo powtórne jako podstawa rekonstrukcji rodziny

18 czerwca 2022
Małżeństwo powtórne jako podstawa rekonstrukcji rodziny

Powstanie rodziny zrekonstruowanej jest efektem powtórnego małżeństwa lub nieformalnego związku powtórnego. Obecnie, w związku z coraz większą liczbą rozwodów, rodzina zrekonstruowana tworzy się najczęściej w wyniku alternatywnych form życia rodzinnego w ponowoczesnym świecie (Slany, 2006).

Upowszechnienie się rozwodów spowodowało, że liczną grupę małżeństw powtórnych stanowią te, w których przynajmniej jedna osoba rozstała się z poprzednim partnerem/małżonkiem. Jak podaje Szukalski (2011), grupa ta stanowi 85–87% wszystkich małżeństw powtórnych, a najczęstsze kombinacje stanu cywilnego to: 

  • rozwiedziony z panną (28–30%), 
  • rozwiedziony z rozwiedzioną (25–27%),
  • kawaler z rozwiedzioną (21–25%).