Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 29.02.2024

Przejdź do księgarni

PSYCHOTERAPIA

Małżeństwo powtórne jako podstawa rekonstrukcji rodziny

18 czerwca 2022
Małżeństwo powtórne jako podstawa rekonstrukcji rodziny

Powstanie rodziny zrekonstruowanej jest efektem powtórnego małżeństwa lub nieformalnego związku powtórnego. Obecnie, w związku z coraz większą liczbą rozwodów, rodzina zrekonstruowana tworzy się najczęściej w wyniku alternatywnych form życia rodzinnego w ponowoczesnym świecie (Slany, 2006).

Upowszechnienie się rozwodów spowodowało, że liczną grupę małżeństw powtórnych stanowią te, w których przynajmniej jedna osoba rozstała się z poprzednim partnerem/małżonkiem. Jak podaje Szukalski (2011), grupa ta stanowi 85–87% wszystkich małżeństw powtórnych, a najczęstsze kombinacje stanu cywilnego to: 

  • rozwiedziony z panną (28–30%), 
  • rozwiedziony z rozwiedzioną (25–27%),
  • kawaler z rozwiedzioną (21–25%).