Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024
PSYCHOTERAPIA

Funkcjonowanie psychologiczne dorosłych w sytuacji rozwodu

19 czerwca 2022
Funkcjonowanie psychologiczne dorosłych w sytuacji rozwodu

Badania psychologiczne niezmiennie, od lat pokazują wyższą jakość życia osób pozostających w związkach niż żyjących samotnie (por. Cochrane, 1988), a za główną przyczynę takiego stanu rzeczy uznaje się fakt chroniącej przed stresem roli małżeństwa oraz możliwość uzyskiwania wsparcia i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych, a także dzielenia radości i sukcesów z osobami bliskimi uczuciowo. 

Wskazuje się przy tym w niektórych pracach, że rozwód jest większym stresem dla kobiet niż dla mężczyzn (por. Graniewska, Krupa, Balcerzak-Paradowska, 1986). Badania przeprowadzone przez Wietzker i Buysse (2012), w których autorki skupiły się na analizie poczucia winy wobec byłego małżonka, wykazały, że odczuwanie winy wiąże się z mniejszą gotowością do kompromisu w sytuacji negocjacji rozwodowych. Poczucie winy korelowało negatywnie z satysfakcją z życia (Spanier, Margolis, 1983) oraz z trudnościami w rozwijaniu intymności (Baum, 2006).