Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024
PSYCHOTERAPIA

Specyfika rodziny adopcyjnej

19 czerwca 2022
Specyfika rodziny adopcyjnej

Rodzina adopcyjna jest zjawiskiem złożonym. Zrozumienie jej istoty wymaga spojrzenia z perspektywy wielu dziedzin nauki, wśród których znaczące miejsce zajmują prawo, psychologia, pedagogika (obszar nauk społecznych) i medycyna (obszar nauk medycznych).

W literaturze dotyczącej specyfiki rodziny adopcyjnej autorzy najczęściej odwołują się do schematu tzw. trójkąta adopcyjnego, zwanego triadą adopcyjną (Sorosky, Baran, Pannor, 1975). Trójkąt adopcyjny tworzą: 

  • rodzice biologiczni dziecka,
  • dziecko adoptowane,
  • małżonkowie (rodzice adopcyjni).