Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PSYCHOTERAPIA

Przyszłość rodziny w kontekście procesu zmiany społecznej

19 czerwca 2022
Przyszłość rodziny w kontekście procesu zmiany społecznej

Kulturowe zróżnicowanie rodzin i przyszłość tej dywersyfikacji są analizowane w kontekście procesu zmiany społecznej (Inkeles, 1969; Kağitçibaşi, 1990). Przyjmuje się jednokierunkowy charakter tego procesu, a rolę czynników odpowiedzialnych za unifikację rodzin i ich zbliżenie do zachodniego wzoru przypisuje się modernizacji, industrializacji i westernizacji.

U podstaw tych przypuszczeń leżą dwa podstawowe założenia. Pierwsze z nich to hipoteza deficytu, wedle której to, co jest różne od prototypowego zachodniego modelu, jest gorsze, np. kolektywistyczna orientacja ma być niekompatybilna z rozwojem ekonomicznym. To założenie nie znajduje jednak potwierdzenia, czego przykładem jest Japonia oraz cztery „azjatyckie tygrysy”: Korea, Tajwan, Hong Kong i Singapur. Intensywny rozwój gospodarczy tych kolektywistycznych społeczeństw pokazuje, że bliskie związki interpersonalne i rodzinne mogą współwystępować z ekonomicznym progresem.