Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PSYCHOLOGIA BIZNESU ARTYKUŁY

Innowacyjność a kontekst organizacyjny

21 maja 2022
Innowacyjność a kontekst organizacyjny

Innowacyjne działania jednostek i zespołów należy rozpatrywać w szerszym kontekście, na co nacisk kładą wybrane koncepcje ukazujące złożoną naturę innowacyjności (np. Amabile, 1988). 

Znajduje to również uzasadnienie w licznych badaniach (np. Oldham, Cummings, 1996; Shalley, Gillson i Blum, 2009; Somech, Drach-Zahavy, 2011; Zhou, 2003), w których to czynniki kontekstowe odgrywają istotną rolę moderatora między twórczymi właściwościami jednostek lub zespołów a innowacyjnością. Jakkolwiek trudno o jednoznaczne rozumienie kontekstu i jego składowych (Gomes, Rodrigues i Veloso, 2015), to w tej części skupiamy się na charakterystykach stanowiska pracy i właściwościach środowiska organizacyjnego powiązanych z innowacyjnością.