Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PSYCHOTERAPIA

Wzajemne oddziaływanie strategii przywiązaniowych pacjenta i psychoterapeuty

15 czerwca 2022
Wzajemne oddziaływanie strategii przywiązaniowych pacjenta i psychoterapeuty

Analizując strategie przywiązaniowe w parze, psychoterapeuta powinien zwrócić uwagę na własne strategie. Mogą one bowiem wpływać na sposób prowadzenia przez niego psychoterapii. Psychoterapeuta nie jest obiektywnym obserwatorem tego, co zachodzi w parze. Jego zachowania podczas sesji nie są podyktowane wyłącznie posiadanymi przez niego umiejętnościami oraz wiedzą. 

Od czasów szkoły mediolańskiej w psychoterapii rodzin zaczęto kwestionować obiektywizm psychoterapeuty. Pojawił się wtedy postulat mówiący o neutralności psychoterapeuty (w miejsce jego obiektywizmu). Obiektywność psychoterapeuty została zakwestionowana przez te szkoły psychoterapii, u których podstaw leżą założenia konstrukcjonizmu społecznego. Psychoterapeuta nieuchronnie wnosi to co osobiste do sposobu prowadzenia przez siebie sesji. Tym samym można założyć, że strategie przywiązaniowe pacjenta lub pary oddziałują na strategie przywiązaniowe psychoterapeuty i tworzą system współzależności.