Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.04.2024
PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Psychoterapia dorosłych ofiar przemocy. Psychoterapia indywidualna

15 czerwca 2022
Psychoterapia dorosłych ofiar przemocy. Psychoterapia indywidualna

Istnieje wiele metod leczenia ofiar przemocy w ramach psychoterapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej. Osoby doświadczające przemocy w bliskich relacjach wymagają, podobnie jak ofiary innych traumatycznych wydarzeń, długoterminowej psychoterapii (Izdebski i Szaszkiewicz, 2003; Kubany i in., 2004; Iverson i in., 2011; Hansen i in., 2014).

Psychoterapia znajduje zastosowanie w dalszych fazach pomagania ofiarom przemocy. Ocenia się, że przeciętnie po roku działań edukacyjnych i wspierających (często też grupowych) ofiary przemocy domowej są gotowe do głębszej pracy psychologicznej (Sztander, 2006).