Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 05.12.2022
PSYCHOTERAPIA NARRACYJNA TERAPIA WIĘZI TERAPIA PAR RELACJE PSYCHOTERAPIA

Główne założenia narracyjnej terapii więzi. Podstawą wędrowania są dobre buty

15 czerwca 2022
Obrazek artykułu

Narracyjna terapia więzi skupia się na potrzebach więzi i sposobach angażowania się w relacje wynikające ze strategii przywiązaniowych. Psychoterapeuta ma za zadanie najpierw zidentyfikować interakcje budzące lęk, a następnie pomóc parze w ich deeskalacji: albo poprzez niedopuszczenie do ich narastania, albo poprzez zmniejszenie ich częstości i intensywności (Vetere, 2008). 

Zajmuje się zatem określonym typem problemów w parze i stąd zawsze powinien rozważyć, w jakim stopniu zastosowanie narracyjnej terapii więzi w konkretnym wypadku znajduje uzasadnienie. Celem tej terapii jest przede wszystkim wzmocnienie relacji w parze. Jeśli relacja będzie dostatecznie silna, para lepiej sobie poradzi z poszczególnymi problemami. Pary raczej nie zgłaszają się na terapię, mówiąc: „Proszę wzmocnić między nami więź, bo coś ona jest kruchutka”. Zwykle relacjonują szereg problemów w związku, lecz błędem jest zajmowanie się wyłącznie tymi problemami. Nie można ich oczywiście lekceważyć, natomiast kluczowe jest, aby nie skupiać się tylko na nich. Jeśli partnerzy będą znajdowali w sobie oparcie i potrafili być ze sobą blisko, to łatwiej im będzie radzić sobie z kolejnymi problemami, które przecież i tak będą się pojawiały w toku ich wspólnego życia. Vetere (2008, s. 102) pisze: „Naszym zadaniem nie jest więc uczenie komunikacji czy rozwiązywania problemów, a raczej pomoc w badaniu i ustalaniu, czym jest bezpieczna baza i kiedy jest odczuwana, zaś nadrzędnym celem terapeutycznym jest rozwój bardziej pozytywnych i satysfakcjonujących relacji”.