Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
PSYCHOLOGIA KLINICZNA ARTYKUŁY

Wybrane modele edukacji zdrowotnej

2 czerwca 2022
Wybrane modele edukacji zdrowotnej

W piśmiennictwie z ostatniej dekady opisano wiele różnorodnych modeli i koncepcji (podejść, paradygmatów) edukacji zdrowotnej. W  ich konstruowaniu przyjmuje się różne kryteria, cele i kierunki działań.

Andrew Tannahill (1990) wyróżnił trzy modele edukacji zdrowotnej

  • model zorientowany na chorobę  – głównym celem jest zapobieganie określonym chorobom (np. chorobom układu krążenia, nowotworom, próchnicy zębów), 
  • model zorientowany na czynniki ryzyka dla zdrowia – głównym celem jest eliminowanie tych czynników (np. palenia tytoniu, hipokinezji) w celu zapobiegania równocześnie wielu chorobom, 
  • model zorientowany na zdrowie  – głównym celem jest wzmacnianie potencjału zdrowia.