Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.04.2024
PSYCHOLOGIA KLINICZNA ARTYKUŁY

Wsparcie społeczne a zdrowie

27 maja 2022
Wsparcie społeczne a zdrowie

Wsparcie społeczne obecne jest w życiu człowieka na wszystkich jego etapach. Daje możliwość zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa i rozwoju, zaufania do opiekunów; umożliwia właściwe funkcjonowanie w  relacjach społecznych; jest obecne w sytuacjach codziennych i kryzysowych. 

Brak równowagi między obciążeniami, strategiami radzenia sobie i wsparciem społecznym może prowadzić do pojawienia się kryzysu nienormatywnego w rozwoju (Brzezińska, 2000). Związek wsparcia społecznego ze zdrowiem został udowodniony w licznych badaniach odnoszących się do:

  • zdrowia fizycznego i psychicznego; 
  • funkcjonowania w relacjach społecznych; 
  • radzenia sobie ze stresem; 
  • zachowań ryzykownych dla zdrowia.