Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024
PSYCHOLOGIA KLINICZNA ARTYKUŁY

Holistyczne podejście do zdrowia

27 maja 2022
Holistyczne podejście do zdrowia

Holistyczne podejście do zdrowia wywodzi się z  koncepcji holizmu (gr. holos  – cały, całkowity), czyli “całościowości”. Termin ten odnosi się do poglądów, kierunków filozoficznych i metod ujmujących oraz wyjaśniających zjawiska w sposób całościowy, przyjmując, że przynajmniej niektóre przedmioty można określić tylko w obrębie obejmującej je całości.