Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.07.2024
PSYCHOLOGIA KLINICZNA ARTYKUŁY

Bierność wobec zdrowia i opór zdrowotny

2 czerwca 2022
Bierność wobec zdrowia i opór zdrowotny

Dbałość (troskę) o zdrowie można postrzegać jako ważny element troski o siebie. W społeczeństwie polskim istnieje rozbieżność między wysoką, deklarowaną wartością zdrowia a ogólnie niskim poziomem dbałości o  zdrowie.

Istnieje grupa ludzi, która nic nie robi dla zachowania i/lub wzmacniania swojego zdrowia, łącznie z niekorzystaniem ze świadczeń medycznych. Nie ma danych, jak liczna jest to grupa. Dominują w niej zdecydowanie mężczyźni, u których występuje znacznie więcej niż u kobiet zachowań ryzykownych dla zdrowia (Cianciara, 2012). Dotyczy to mężczyzn we wszystkich krajach Europy (European Commission, 2011).