Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PSYCHOLOGIA KLINICZNA ARTYKUŁY

Zakres działań zdrowia publicznego

27 maja 2022
Zakres działań zdrowia publicznego

Zakres działań zdrowia publicznego stale się poszerza. Początkowo ograniczał się on do zapobiegania chorobom zakaźnym i szerzenia wiedzy na temat higieny. Obecnie w centrum zainteresowania znajdują się promocja prozdrowotnego stylu życia oraz zapobieganie i  ograniczenie skutków tzw. chorób cywilizacyjnych.

To przesunięcie obszaru zainteresowań nie wynika tylko ze zmiany koncepcji, lecz także z transformacji epidemiologicznej, która wyraża się m.in. zmianą struktury przyczyn zgonów. Cały czas jednak należy monitorować występowanie chorób zakaźnych i reagować na nowe zagrożenia epidemiologiczne.