Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PSYCHOLOGIA KLINICZNA

Wtórny stres traumatyczny wśród profesjonalistów

5 sierpnia 2022
Wtórny stres traumatyczny wśród profesjonalistów

Wtórna traumatyzacja dotyczy przede wszystkim przedstawicieli różnych grup zawodowych, pracujących z ofiarami traumy i osobami cierpiącymi. Trudno jest ustalić, którzy profesjonaliści są szczególnie narażeni na występowanie tego rodzaju negatywnych konsekwencji. 

Prowadzone badania nie dają klarownego obrazu w tym zakresie. Ocenę rozpowszechnienia negatywnych skutków wtórnej traumy utrudnia fakt, iż w wielu przypadkach w pomaganiu ofiarom traumy uczestniczy wielu profesjonalistów reprezentujących różne specjalności. Dotyczy to przede wszystkim osób udzielających pomocy poszkodowanym, którzy ucierpieli w wyniku kataklizmów.

Orit Taubman-Ben-Ari i Adi Weintroub (2008) podkreślają, że wysokim nasileniem STS charakteryzują się pielęgniarki. Inni (np. Manning-Jones i in., 2017) wskazują na pracowników socjalnych i terapeutów. Z kolei Shimon Shiri i współpracownicy (2008a) dochodzą do wniosku, że nie ma istotnych różnic w nasileniu STS między personelem medycznym obejmującym lekarzy i pielęgniarki a terapeutami.