Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PSYCHOLOGIA KLINICZNA ARTYKUŁY

Instrumentalne radzenie sobie z chorobą; sytuacja choroby jako zadania

5 maja 2022
Instrumentalne radzenie sobie z chorobą; sytuacja choroby jako zadania

Celem instrumentalnego, zadaniowego radzenia sobie z chorobą jako przyczyną stresu jest osiągnięcie przez chorego optymalnego stanu zdrowia. W przypadku chorób przewlekłych nie oznacza to niestety przezwyciężenia choroby, a  jedynie zatrzymanie lub spowolnienie jej postępów. Ten obszar aktywności człowieka chorego zaliczamy do szerszej kategorii zachowań zdrowotnych.

Sytuacja jako zadanie

Do ogólnej charakterystyki zadaniowego nurtu zachowania chorego przydatna jest teoria organizacji czynności autorstwa Tadeusza Tomaszewskiego, koncentrująca się na celowych formach postępowania. Wedle niej człowiek ma specyficzną zdolność percepcyjnego przekształcania sytuacji na zadanie do wykonania. Sytuacja rozpatrywana w aspekcie zadaniowym jest układem wartości i możliwości. Zarówno wartości, jak i możliwości mogą być pozytywne bądź negatywne. Wartości pozytywne wyznaczają cele, do których człowiek dąży, a pozytywne możliwości warunkują osiągnięcie celu. Natomiast wartości negatywne pobudzają do unikania, a negatywne możliwości utrudniają osiągnięcie wyznaczonych celów.