Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.09.2023
PSYCHOLOGIA KLINICZNA

Pomiar wtórnego stresu traumatycznego

3 sierpnia 2022
Pomiar wtórnego stresu traumatycznego

Jednymi z pierwszych narzędzi służących do oceny wtórnej traumy były testy przeznaczone do oceny zmęczenia współczuciem, których przegląd przedstawiają Brian Bride i współpracownicy (2007a).