Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PSYCHOLOGIA KLINICZNA ARTYKUŁY

Zmęczenie jako powszechne doświadczenie związane z chorobą somatyczną

5 maja 2022
Zmęczenie jako powszechne doświadczenie związane z chorobą somatyczną

Zmęczenie jest przykrym stanem, znanym powszechnie z subiektywnego doświadczenia. U osób zdrowych pojawia się jako następstwo wysiłku fizycznego i/lub umysłowego, sprzyja mu brak snu, a towarzyszy niechęć do dalszej aktywności i potrzeba wypoczynku, po którym normalnie stan zmęczenia mija.