Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.04.2024
PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Współpraca Służby Więziennej z hospicjami i ośrodkami opieki paliatywnej

24 czerwca 2022
Współpraca Służby Więziennej z hospicjami i ośrodkami opieki paliatywnej

Codziennie w całym kraju tysiące osadzonych opuszcza mury jednostek penitencjarnych. Pracują odpłatnie w firmach, które ich zatrudniają. Pracują też nieodpłatnie, z czego korzyść czerpią nie tylko hospicja, ale także szpitale, szkoły, domy pomocy społecznej, ośrodki dla niepełnosprawnych, instytucje kulturalne, fundacje i tym podobne. 

To efekt wieloletniej współpracy Służby Więziennej z wieloma instytucjami, to także efekt wysiłków zmierzających do pozyskiwania kolejnych miejsc zatrudnienia dla więźniów.

W skali Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku, który nadzoruje i koordynuje funkcjonowanie pięciu zakładów karnych i czterech aresztów śledczych, w roku 2014 tylko nieodpłatnie zatrudnionych zostało ponad 1000 więźniów, którzy pracowali dla ponad 100 instytucji. Przepracowali w sumie blisko 350 tysięcy godzin. Ich pracę wyceniono na kwotę 3,6 miliona złotych.