Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.07.2024
PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Psychologiczne korzyści resocjalizacji przez twórczość

21 czerwca 2022
Psychologiczne korzyści resocjalizacji przez twórczość

Postulat resocjalizacji przez twórczość wynika, między innymi, z naturalnych skłonności estetycznych człowieka, który znajdując się w warunkach deprywacji, odczuwa potrzebę tworzenia, a także z szukania sposobów na neutralizowanie negatywnych następstw izolacji. 

Naczelną funkcją sztuki jest aktywizacja psychicznych dyspozycji człowieka (Wojnar, 1882), co w doniosły sposób znajduje swoje odzwierciedlenie w sztuce więziennej.