Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 31.03.2023
PSYCHOLOGIA SĄDOWA PSYCHOLOGIA PENITENCJARNA RESOCJALIZACJA ZAKŁAD KARNY FUNKCJE SZTUKI SZTUKA TWÓRCZOŚĆ

Psychologiczne korzyści resocjalizacji przez twórczość

21 czerwca 2022
Psychologiczne korzyści resocjalizacji przez twórczość

Postulat resocjalizacji przez twórczość wynika, między innymi, z naturalnych skłonności estetycznych człowieka, który znajdując się w warunkach deprywacji, odczuwa potrzebę tworzenia, a także z szukania sposobów na neutralizowanie negatywnych następstw izolacji. 

Naczelną funkcją sztuki jest aktywizacja psychicznych dyspozycji człowieka (Wojnar, 1882), co w doniosły sposób znajduje swoje odzwierciedlenie w sztuce więziennej.