Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Wolontariat osób pozbawionych wolności

24 czerwca 2022
Wolontariat osób pozbawionych wolności

Projekt zatytułowany „Wolontariat skazanych w Polsce” zgłoszony w 2009 roku do konkursu organizowanego przez Komisję Europejską i Radę Europy, który otrzymał Kryształową Wagę Wymiaru Sprawiedliwości, opisywał łącznie dziewięć programów prowadzonych już przez kilka lat przez jednostki penitencjarne w Polsce.

Wybrane projekty

  • „Bona” – realizowany od 1998 roku program resocjalizacyjny dla skazanych kobiet odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Lublińcu, które w warunkach wolontariatu opiekowały się dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie wskutek porażenia mózgowego (Krakowiak, 2008b; Olejnik, 2012);