Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PSYCHOTERAPIA

Współczesne podejścia badawcze w psychologii religijności/duchowości rodziny

18 czerwca 2022
Otwarte dłonie - psychologia religijności

Większość współczesnych studiów empirycznych z zakresu religijności/ duchowości osób żyjących w rodzinie koncentruje się na poszukiwaniu związków między jednostką a wybranymi aspektami różnorodnych i wielowarstwowych kontekstów, w których ona żyje (podejście funkcjonalne) (Lerner, Dowling, Anderson, 2003).

Funkcjonalność podejścia w badaniach nad religijnością wyraża się w założeniu, że religijność i duchowość należą do obszarów sprzyjających lepszemu przystosowaniu (np. Benson, Roehlkepartain, Rude, 2003; King, Furrow, 2004). Koncepcja ta zaobfitowała wieloma interesującymi badaniami empirycznymi, np. nad przystosowaniem dzieci, młodzieży i osób dorosłych w kontekście zachowań ryzykownych (np. Regnerus, Elder 2003). Studia empiryczne w tym podejściu badawczym prowadzone są wśród osób z różnych grup wiekowych, nie podejmują jednak bezpośrednio zagadnienia rozwoju religijności człowieka.