Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PSYCHOTERAPIA

Styl wychowania – pojęcia podstawowe

17 czerwca 2022
Styl wychowania – pojęcia podstawowe

Wychowanie w naukowej tradycji polskiej psychologii traktowane jest jako zamierzone oddziaływanie na jednostkę ukierunkowane na wywołanie określonych zmian w jej psychice i zachowaniu.

Dobrą ilustracją takiego sposobu rozumienia jest definicja Muszyńskiego (1971), który uważa, że wychowanie jest szczególnym rodzajem ludzkiej działalności, polegającym na zamierzonym wywoływaniu określonych zmian w osobowości człowieka. Natomiast Wołoszyn (1962, s. 180) ujmuje wychowanie jako „całokształt oddziaływania rodziców, wychowawców i środowiska na rozwój dzieci i młodzieży”. Ta definicja treściowo odpowiada pojęciu socjalizacji, które jest stosowane w psychologicznej literaturze światowej do określania całości społecznych oddziaływań na rozwój jednostki. Socjalizacja jest pojęciem szerszym niż wychowanie, ponieważ – oprócz oddziaływań zamierzonych – uwzględnia także oddziaływania niezamierzone.