Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PSYCHOTERAPIA

Aktywność seksualna małżonków i jej uwarunkowania

17 czerwca 2022
Aktywność seksualna małżonków i jej uwarunkowania

Jednym z powodów, dla których ludzie wstępują w związki małżeńskie, jest realizacja własnej seksualności. We współczesnych wyjaśnieniach tego ostatniego terminu akcentuje się te czynniki, które ściśle powiązane są z instytucją małżeństwa i jego funkcjonowaniem, tj. pożądanie, zachowania seksualne, reprodukcję oraz intymność.

Ważnym elementem seksualności małżonków są zachowania seksualne. W definiowaniu owych zachowań przywołać trzeba ogólne pojęcie „zachowanie”, określane jako czynność, która służy organizmowi do regulowania jego stosunków z otoczeniem. Istotą wspomnianej regulacji jest osiągnięcie efektu końcowego, czyli standardu regulacji.