Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Więźniowie upośledzeni umysłowo

21 czerwca 2022
Więźniowie upośledzeni umysłowo

Więźniowie z niepełnosprawnością intelektualną z uwagi na odmienny sposób funkcjonowania poznawczego, emocjonalno-motywacyjnego, poziom rozwoju społecznego i moralnego stanowią kolejną specyficzną grupę skazanych (Ciosek, 2003). 

Zakres oraz głębokość zmian są zdeterminowane stopniem upośledzenia umysłowego. Są one następujące: 

  • lekki, 
  • umiarkowany, 
  • znaczny,
  • głęboki (Wyczesany, 2005).