Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.07.2024
PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Proces socjalizacji

21 czerwca 2022
Proces socjalizacji

Socjalizacja stanowi niezwykle złożony proces, rozpatrywany przez ekspertów z wielu dziedzin nauki, a często uzależniony także od dominujących koncepcji politycznych i filozoficznych. Zakres socjalizacji zawiera w sobie ideały demokracji, savoir-vivre’u, wolności, rozwoju i praw człowieka (Morawski i St. Martin, 2011).

Współcześnie pojęcie socjalizacji należy do obszaru wielu nauk społecznych i obejmuje zarówno procesy tworzenia osobowości, jak i bycia człowiekiem i obywatelem. W szerokiej perspektywie socjalizacja rozpościera się i obejmuje dwa wymiary funkcjonowania człowieka – to, co indywidualne, i to, co społeczne. Stanowi ona jednolity „związek między osobą a społeczeństwem” (Sklansky, 2002, s. 9) i jest rozumiana jako proces, w którego ramach jednostki nabywają zdolności do funkcjonowania, jako odpowiedzialni i zdolni do współdziałania członkowie społeczeństwa, żyjący jednocześnie w zgodzie z samymi sobą.