Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Rozwój psychofizyczny młodzieży a naruszanie norm społecznych

21 czerwca 2022
Rozwój psychofizyczny młodzieży a naruszanie norm

Wydziały rodzinne i nieletnich sądów powszechnych w większym stopniu niż wydziały karne pozostają pod osłoną prawa cywilnego niż karnego. Fakt ten wskazuje na różnicę w traktowaniu dorosłych i nieletnich, którzy naruszyli te same normy prawne. 

Nieletnich naruszających normy prawne zawarte w Kodeksie karnym określamy sprawcami czynów karalnych, dorosłych zaś nazywamy przestępcami. Różnica w tych określeniach ma na celu wskazanie tego, że nieletni nie zachował się zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa, zamiast tego, że postąpił w sposób, jaki nie powinien. Różnica ta podkreśla resocjalizacyjny, a nie punitywny, aspekt postępowania z nieletnimi.