Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 05.12.2022
METODOLOGIA I STATYSTYKA METODOLOGIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH

Testy istotności różnic i wskaźniki wielkości efektu ES – wprowadzenie do tematu

15 czerwca 2022
Obrazek artykułu

Dyskusja, która toczy się od wielu już lat na temat zastosowań testów istotności różnic (np. Henkel i Morrison, 1970; Cohen, 1990/2006, 1994/2006; Schmidt, 1995; Harlow, Mulaik i Steiger, 1997; Kline, 2004) w badaniach empirycznych w psychologii, wciąga w krąg sporów najczęściej osoby reprezentujące dwa skrajne stanowiska.

Z jednej bowiem strony wypowiadają się przeciwnicy wszelkiej kwantyfikacji w psychologii, uważający za bezsensowne posługiwanie się metodami statystyki przy opracowywaniu wyników badań empirycznych. Uważają oni, że człowiek jest zbyt „skomplikowany”, aby można było wyrazić jego osobowość czy zachowa nie za pomocą jakichś tam „regułek statystycznych”.