Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.04.2024
METODOLOGIA I STATYSTYKA

Czy osoba badana nastawiona jest na współpracę z badaczem?

15 czerwca 2022
Czy osoba badana nastawiona jest na współpracę z badaczem?

Sytuacja eksperymentu psychologicznego może być dla osoby badanej sytuacją konfliktową, gdyż z jednej strony jako „dobra” osoba badana chce ona współpracować z badaczem i zależy jej na tym, by wysiłek włożony przez niego w zaplanowanie i przeprowadzenie eksperymentu nie poszedł na marne, a z drugiej strony zależy jej jednak na tym, by badacz postrzegał ją jako inteligentną, błyskotliwą, dojrzałą emocjonalnie itp.

W wielu eksperymentach, zwłaszcza z zakresu psychologii społecznej i z zagadnień stresu psychologicznego, te dwie tendencje osoby badanej nie mogą iść ze sobą w parze. Jaka tendencja zatem w sytuacji konfliktowej przeważy: chęć współpracy z badaczem czy chęć chronienia obrazu siebie samego i pokazania się w korzystnym świetle badaczowi?