Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
METODOLOGIA I STATYSTYKA

Dlaczego próba złożona z ochotników nie jest reprezentatywna (jest stronnicza)?

15 czerwca 2022
Dlaczego próba złożona z ochotników nie jest reprezentatywna (jest stronnicza)?

Tylko pozornie próba skompletowana na podstawie ochotniczych zgłoszeń do udziału w badaniach empirycznych może się wydawać reprezentatywna. W rzeczywistości jest ona w pewnym stopniu (jakim?) tendencyjna, gdyż grupa ochotników różni się tym od pozostałych osób, że sama zgłosiła swój udział w badaniach, który nie był obowiązkowy, dlatego że uważnie czytała prasę codzienną, a zwłaszcza ogłoszenia.

Albo śledziła zamieszczane na stronach internetowych danej placówki naukowej informacje o naborze do danego programu badawczego. Ochotnicy różnią się także pod innymi względami od nieochotników, a to może spowodować, że uzyskane przez nich wyniki będą nietypowe dla populacji jako całości. W ten sposób zasięg naszych wniosków byłby ograniczony tylko do pewnego fragmentu populacji. Przed błędami spowodowanymi faktem, że badaniom poddano ochotników przestrzegają, Robert Rosenthal i Ralph L. Rosnow (1991, 2008, 2009).