Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024
METODOLOGIA I STATYSTYKA

Postrzeganie przez osobę badaną sytuacji badawczej. Trzy procedury kontroli WSH

15 czerwca 2022
Postrzeganie przez osobę badaną sytuacji badawczej. Trzy procedury kontroli WSH

Ważną zmienną modyfikująca przebieg badania empirycznego jest WSH. Do badania WSH Orne zaproponował użycie tzw. procedur quasi-kontrolnych.

Są to: 

  • badanie posteksperymentalne (postexperimental uquiry); 
  • niby-eksperyment (non-experiment); 
  • symulacja eksperymentalna (simulation).