Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.07.2024
PSYCHOLOGIA KLINICZNA

Technologia informacyjna – zasoby i możliwości potencjalnie przydatne w edukacji zdrowotnej

3 czerwca 2022
Technologia informacyjna – zasoby i możliwości potencjalnie przydatne w edukacji zdrowotnej

Podstawę wykorzystywania TI w  edukacji zdrowotnej stanowią komputery i ich urządzenia peryferyjne (zewnętrzne oraz sieci komputerowe).

Użytkownicy komputerów zwykle nie interesują się elementami strukturalnymi tej technologii, czyli środkami. Wykonują na nich potrzebne zadania  – poszukują, wprowadzają, przechowują, przetwarzają, wymieniają lub wyprowadzają z urządzeń informacje, np.: młoda matka rozważająca dodatkowe szczepienia ochronne swojego dziecka, korzystając z komputera, poszukuje informacji na ten temat, gromadzi je, zestawia, wielokrotnie odtwarza, operuje materiałem umożliwiającym podjęcie decyzji. Aby jednak środki technologii informacyjnej pozwalały na osiąganie wymienionych zadań i funkcji (np. były nośnikiem informacji w edukacji zdrowotnej) i aby mogło się to odbywać bezpiecznie i bez zniekształcenia danych, potrzebne są narzędzia technologii informacyjnej, czyli różnego rodzaju oprogramowania.