Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
PSYCHOLOGIA KLINICZNA

Modele planowania programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

2 czerwca 2022
Modele planowania programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

Jedną z podstawowych kompetencji osób zajmujących się edukacją zdrowotną/promocją zdrowia  jest umiejętność systemowego planowania z  wykorzystaniem różnych modeli. 

Modele te określają kierunek działań i tworzą ramy dla interwencji ukierunkowanych na poprawę zdrowia jednostek i społeczności. Dotychczas opracowano wiele modeli planowania, dalej omówiono dwa spośród nich.