Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
PSYCHOLOGIA KLINICZNA

Rodzaje metod kształcenia i kryteria ich doboru

2 czerwca 2022
Rodzaje metod kształcenia i kryteria ich doboru

Osoby prowadzące edukację zdrowotną powinny zachęcać uczących się do podejmowania i zwiększania aktywności w procesie uczenia się i stwarzać sprzyjające temu warunki. Może im w  tym pomóc m.in. operowanie wieloma metodami kształcenia, zwłaszcza aktywizującymi. Metody te mogą być „aktywatorami” procesów uczenia się (Taraszkiewicz, 2001).