Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PSYCHOLOGIA KLINICZNA

Strategia i podejścia w promocji zdrowia

2 czerwca 2022
Strategia i podejścia w promocji zdrowia

Za formalną strategię promocji zdrowia, „gotową receptę na działanie”, powszechnie uważa się za pisy w  Karcie Ottawskiej, które, mimo upływu czasu, pozostają aktualne.

W dokumencie tym zaproponowano pięć głównych obszarów działań:

Budowanie prozdrowotnej polityki publicznej

odnosi się to do polityki państwa, gdyż wszystkie decyzje polityczne rządu (i poszczególnych sektorów) są związane z większością czynników warunkujących zdrowie. Prawne, ekonomiczne i administracyjne mechanizmy powinny gwarantować równość w  dostępie do podstawowych zasobów dla zdrowia: 

  • żywności, 
  • mieszkań, 
  • ubrania, 
  • satysfakcjonującej pracy.