Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PSYCHOLOGIA KLINICZNA

Argumentacja na rzecz zdrowia i dyskutowanie kwestii trudnych

2 czerwca 2022
Argumentacja na rzecz zdrowia i dyskutowanie kwestii trudnych

W  edukacji zdrowotnej może wystąpić sytuacja komunikacyjna wymagająca dowodzenia prawdziwości, słuszności, zasadności prezentowanych informacji lub podania ich w  wątpliwość, czyli argumentowania (Levin, Kramer, Keselman i in., 2012).

Najczęściej okoliczności takie związane są z różnicą stanowisk czy wręcz sporem edukatora i edukowanego. W polemice argumentowanie jest działaniem symbolicznym. Kwestię sporną należy rozważyć merytorycznie przez prezentację argumentów (i kontrargumentów) i ocenę ich wartości formalnej (Rubinelli i Snoeck-Henkemans, 2014).