Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.03.2023
METODOLOGIA I STATYSTYKA METODOLOGIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH TEST PSYCHOLOGICZNY

Sześć empirycznych metod estymacji rzetelności testu psychologicznego

15 czerwca 2022
Sześć empirycznych metod estymacji rzetelności testu psychologicznego

Wyróżniam sześć empirycznych metod estymacji rzetelności testu psychologicznego (co obejmuje, z grubsza, metody omawiane w opracowaniach z zakresu psychometrii, np. Guilford, 1954/2005a; AERA/APA/NCME, 1999/2007); Anastasi i Urbina, 1999; Choynowski, 1971a; Cronbach, 1990; Gregory, 2004; Hornowska, 2001; Magnusson, 1969/1991; Nunnally, 1978). 

Te sześć metod to: 

  1. Metody oparte na porównaniu dwukrotnego badania tym samym testem (test-retest reliability). Te metody są bardzo zawodne (na co zwracali już uwagę Kreutz, 1962 czy Nowakowska, 1975), gdyż trudno (o ile w ogóle jest to możliwe) spełnić założenie o „równoległości” warunków badania „testu” i „retestu”. Niemniej jest to – jako że jednak chcielibyśmy się dowiedzieć, czy test „zachowuje się” stabilnie – ważne źródło informacji o teście.