Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 05.12.2022
METODOLOGIA I STATYSTYKA METODOLOGIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH POJĘCIE ZMIENNEJ

Model analizy wariancji ANOVA a model wielokrotnej regresji liniowej MLR

15 czerwca 2022
Obrazek artykułu

Model wielokrotnej regresji liniowej (Multiple Linear Regression, MLR), obok modelu analizy wariancji ANOVA, należy do najczęściej stosowanych przez psychologów wielozmiennowych (w sensie: liczby zmiennych niezależnych, a jednej tylko zmiennej zależnej) modeli statystycznych.

Podobnie jak na temat modelu ANOVA napisano wiele monografii i podręczników (np. Brzeziński, 2008; Brzeziński i Stachowski, 1984; Edwards, 1972; Kirk, 1995; Krishnaiah, 1980; Winer, Brown i Michels, 1991), również na temat modelu MLR powstało wiele wartościowych monografii i podręczników napisanych z myślą o badaczach z obszaru nauk behawioralnych, w szczególności psychologii (zob. zwł.: Aiken i West, 1991; Cohen, Cohen, West i Aiken, 2003; Field, 2017; Kerlinger i Pedhazur, 1973; Pedhazur, 1982; 1997 Tukey i Mosteller, 1977).