Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
METODOLOGIA I STATYSTYKA

Model analizy wariancji ANOVA a model wielokrotnej regresji liniowej MLR

15 czerwca 2022
Model analizy wariancji ANOVA a model wielokrotnej regresji liniowej MLR

Model wielokrotnej regresji liniowej (Multiple Linear Regression, MLR), obok modelu analizy wariancji ANOVA, należy do najczęściej stosowanych przez psychologów wielozmiennowych (w sensie: liczby zmiennych niezależnych, a jednej tylko zmiennej zależnej) modeli statystycznych.

Podobnie jak na temat modelu ANOVA napisano wiele monografii i podręczników (np. Brzeziński, 2008; Brzeziński i Stachowski, 1984; Edwards, 1972; Kirk, 1995; Krishnaiah, 1980; Winer, Brown i Michels, 1991), również na temat modelu MLR powstało wiele wartościowych monografii i podręczników napisanych z myślą o badaczach z obszaru nauk behawioralnych, w szczególności psychologii (zob. zwł.: Aiken i West, 1991; Cohen, Cohen, West i Aiken, 2003; Field, 2017; Kerlinger i Pedhazur, 1973; Pedhazur, 1982; 1997 Tukey i Mosteller, 1977).