Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.04.2024
PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Systemy penitencjarne

21 czerwca 2022
Systemy penitencjarne

Literatura przedmiotu przedstawia wiele definicji systemów penitencjarnych, stanowiąc wyznacznik celów, sposobów oraz metod wykonywania kary pozbawienia wolności w praktyce resocjalizacyjnej. Brak jednolitości definicyjnej nie wprowadza jednakże zaburzenia optyki teoretycznej, gdyż różne ujęcia skupiają się na elementach składowych tegoż systemu.

Zdaniem Stanisława Ziembińskiego system penitencjarny to całokształt określonych prawem instytucji i środków służących osiąganiu zadań kary pozbawienia wolności oraz zasad ich stosowania i funkcjonowania (Ziembiński, 1973, s. 9). Tak wyrażone stanowisko popiera również Małgorzata Kuć (2013, s. 54).