Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Funkcje psychologa w postępowaniu karnym i cywilnym

4 czerwca 2022
Funkcje psychologa w postępowaniu karnym i cywilnym

Najczęściej psycholog w obrębie systemu prawnego będzie występował w roli biegłego, powołanego przez organ procesowy do wydania opinii w postępowaniu.