Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 05.12.2022
PSYCHOLOGIA SĄDOWA ROLA BIEGŁEGO ROLA KONSULTANTA MEDIATOR POSTĘPOWANIE KARNE

Funkcje psychologa w postępowaniu karnym i cywilnym

4 czerwca 2022
Obrazek artykułu

Najczęściej psycholog w obrębie systemu prawnego będzie występował w roli biegłego, powołanego przez organ procesowy do wydania opinii w postępowaniu.