Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Przestępstwo i kara kryminalna

21 czerwca 2022
Przestępstwo i kara kryminalna

Kara kryminalna oraz przestępstwo pojawiły się w naszej historii wraz z najstarszym znanym kodeksem prawnym – „Kodeksem Ur-Nammu”, stworzonym przez założyciela trzeciej sumeryjskiej dynastii Ur z XXI–XXII wieku p.n.e. 

Tam po raz pierwszy w formie pisemnej pojawiają się przykazania: jeśli dana osoba złamie określone prawo, będzie musiała za to zapłacić (Lyons, 2003).

Czym więc jest kara kryminalna? A czym nierozerwalnie splecione z nią przestępstwo?

Przestępstwo wiąże się z naruszeniem konkretnych norm prawnych, obowiązujących w danym miejscu i w danym czasie (Ciosek, 2003). We współczesnym prawodawstwie definiuje się je jako czyn zabroniony pod groźbą kary przez obowiązującą ustawę: czyn bezprawny, społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy i zawiniony (Ciepły, 2009).