Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.07.2024
PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Oddziaływania penitencjarne i poczucie winy

21 czerwca 2022
Oddziaływania penitencjarne i poczucie winy

Wiele oddziaływań terapeutycznych jest ukierunkowanych na zmianę kryminogennych zniekształceń poznawczych. Większość z nich ma na celu taką ich transformację, która umożliwia przyjęcie przez skazanego pełnej odpowiedzialności za czyn, którego się dopuścił (Maruna i Mann, 2006). 

Zmiana ta dotyczy przede wszystkim zastąpienia zewnętrznych wyjaśnień swojego zachowania atrybucjami przyczynowymi, które są stabilne, wewnętrzne i globalne. Ponadto wiele oddziaływań obejmuje treningi wnioskowania moralnego oraz rozwój empatii, które silnie związane są z poczuciem winy (Jackson i Bonacker, 2006; Gummerum i Hanoch, 2012).