Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
PSYCHOLOGIA SĄDOWA

System Dozoru Elektronicznego

25 czerwca 2022
System Dozoru Elektronicznego

Elektroniczny dozór skazanych jest instytucją stosowaną w szeregu państw europejskich i stanowi alternatywę dla kary pozbawienia wolności w przypadku sprawców mniej poważnych przestępstw i nie tylko. 

Dane statystyczne firmy G4S oferującej usługi w zakresie nadzoru elektronicznego na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości w Wielkiej Brytanii wskazują, że prezentowane rozwiązanie może być ważnym elementem polityki karnej państwa w systemie probacji. G4S dziennie monitoruje około 11 000 przestępców na terenie obejmującym 67% powierzchni kraju, oferując swe usługi 213 sądom i 93 zakładom karnym. Zakaz opuszczania miejsca pobytu w nocy przez okres siedmiu dni w tygodniu dotyczy 75% skazanych umieszczonym w tym systemie. Pozostała grupa podlega różnym modyfikacjom, które oferuje rozbudowany system probacyjny.